ABILITY
Silomais/Biogasmais/Als Zweitfrucht möglich
Reifezahl S 200
AMBITION
Silomais/Biogasmais/Körnermais/Als Zweitfrucht möglich
Reifezahl S 190, K 200
CONCLUSION
Silomais/Biogasmais/Körnermais
Reifezahl S 190, K 200
EMMERSON
Silomais/Biogasmais/Als Zweitfrucht möglich
Reifezahl S 140
FIELDSTAR
Silomais/Biogasmais
Reifezahl S 190
FUNCTION
Animal Nutrition Logo
Silomais/Biogasmais/Als Zweitfrucht möglich
Reifezahl S 200
LG 30.179
Silomais/Biogasmais/Körnermais
Reifezahl S 200, K 180
LG 30.236
Silomais/Biogasmais
Reifezahl S 220
LG 31.207
Animal Nutrition LogoStärkereich logo
Silomais/Biogasmais/Als Zweitfrucht möglich
Reifezahl S 210
LG 31.207 ÖKO
Animal Nutrition LogoStärkereich logoÖkosiegel
ERTRAGSSTARK und ENERGIEREICH!
Silomais/Biogasmais
Reifezahl S 210
LG 31.217
Silomais/Biogasmais/Körnermais
Reifezahl S 220, K 240
LG 31.224
Silomais/Biogasmais/Körnermais
Reifezahl S 220, K 220